Obowiązek informacyjny

DLA DZIENNIKARZY, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 – RODO) przekazujemy istotne informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Dane przetwarzane przez Lawenda Public Relations

Świadczymy usługi public relations i prowadzimy wysyłkę wiadomości e-mail adresowanych do dziennikarzy, przedstawicieli mediów, obecnych, potencjalnych i byłych partnerów biznesowych. Wiadomości te dotyczą np. wydarzeń i aktualności, które mogą być przydatne i interesujące w Państwa działalności. Wysyłane przez nas informacje zawierają również treści sponsorowane przez naszych Klientów i mogą dotyczyć ich działalności biznesowej, społecznej czy charytatywnej. Możemy kontaktować się również z Państwem w powyższych sprawach drogą telefoniczną. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ wyrazili Państwo zainteresowanie subskrypcją powyższych wiadomości. W tym celu udostępnili nam Państwo swoje dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe niezbędne w celu dostarczenia Państwu wiadomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie jesteśmy w stanie przesłać Państwu wiadomości w ramach subskrypcji.

Administrator, podstawa i cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lawenda Public Relations Sp. z o.o., adres siedziby: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (Lawenda Public Relations). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Państwu wiadomości e-mail oraz kontaktu telefonicznego w sprawie informacji przeznaczonych przede wszystkim dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów. W niektórych przypadkach treści zawarte w wiadomościach mają również charakter marketingowy (treści PR, treści sponsorowane) – w zakresie takiego marketingu podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Lawenda Public Relations, jakim jest prowadzenie działalności agencji PR.

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki wiadomości i nawiązania połączenia telefonicznego – do chwili rezygnacji przez Państwa z otrzymywania takiej komunikacji (zgłoszenia sprzeciwu). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wcześniejszą komunikacją.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania wiadomości i kontaktów telefonicznych od nas i chcą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, prosimy o odpowiedź zwrotną z informacją o rezygnacji (np. „rezygnuję”, „sprzeciw” itp.). Mogą Państwo również w tej sprawie skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo żądania od Lawenda Public Relations Sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec przetwarzania w celu marketingowym. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingowym, Państwa dane nie będą już więcej przetwarzane w tym celu i będzie to również oznaczać rezygnację z otrzymywania od nas wiadomości.

Ponadto mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Kontakt z nami

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w tym wykonywaniem Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować na adres siedziby lub pocztą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres: biuro@lawendapr.com

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane są przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Lawenda Public Relations usługi IT, na podstawie stosownej umowy. Dane są przekazywane wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług na rzecz Lawenda Public Relations.

Polityka Prywatności Lawenda Public Relations: https://www.lawendapr.com/polityka-prywatnosci/

Zespół Lawenda Public Relations

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!